skip to Main Content

Kindercoaching

Kinderen zijn ons kostbaarste bezit. Als ouder willen we dat onze kinderen gelukkig, gezond en veilig zijn, maar soms loopt het anders en zitten ze niet lekker in hun vel. Steeds meer kinderen lopen thuis of op school vast en dan kunnen er problemen ontstaan op het gebied van leren, opvoeding of gedrag. Problemen waar ouders of de omgeving vaak geen raad mee weten. Het kan gaan om sociale- en of emotionele problemen of lichamelijke problemen met een emotionele oorzaak. Door een juiste aanpak kunnen deze problemen vaak relatief eenvoudig verholpen worden, zodat je kind weer gewoon lekker kind kan zijn. Je kunt hiervoor de hulp inschakelen van een kindercoach.

Kindercoaching is een praktische, laagdrempelige en kortdurende begeleiding die op de toekomst gericht is en waarbij het draait om het kind. Als kindercoach werk ik oplossingsgericht en kijk voorbij de ‘problemen’ die kinderen hebben. Bij mijn coaching help ik kinderen bij het vinden van hun eigen kracht, het onderzoeken van nieuwe (gedrags-)mogelijkheden en het ontdekken van hun sterke kanten. Wanneer het kind zich bewust is van zijn kwaliteiten, leert het deze gericht in te zetten en zo problemen op te lossen. Dit versterkt het zelfvertrouwen van het kind. Het doet zelfkennis op en leert trots te zijn op zichzelf. Het zorgt voor een stevige basis waar een kind de rest van zijn leven wat aan heeft.

Bij mijn coaching maak ik gebruik van een groot aantal methodieken en materialen, zoals mindfulness, diverse spelvormen, focussen, kindermassage, verschillende gesprekstechnieken, speelgoed, Fien de handpop en creatieve werkvormen (tekenen, schilderen, boetseren, schrijven, muziek en improvisatie).

Je kunt een kindercoach inschakelen als jouw kind:

 • Angstig is (bijvoorbeeld faalangst)
 • Boos is (bijvoorbeeld last van driftbuien, veel ruzie maakt)
 • Verdrietig of somber is
 • Onzeker is
 • Moeite heeft met emoties herleiden en uiten
 • Moeite heeft met sociale contacten en of vaardigheden
 • Heel erg verlegen is
 • Slecht in slaap kan komen
 • Heel veel piekert en zich zorgen maakt over van alles en nog wat
 • Concentratieproblemen heeft (bijvoorbeeld ADD, ADHD)
 • Pest of gepest wordt
 • (Hoog-)gevoelig is

Of als er sprake is van een van de volgende situaties:

 • Scheiding / samengesteld gezin
 • Langdurige ziekte binnen het gezin
 • Rouwverwerking
 • Problemen binnen het gezin

Dit is slechts een opsomming van problemen of situaties die kunnen spelen. De lijst is zeker niet volledig. Ieder kind en elke situatie is immer anders.

De coaching die ik bied, richt zich onder andere op:

 • Weerbaarheid (leren of beter opkomen voor jezelf)
 • Beter omgaan met boosheid (grip krijgen op je gevoelens en deze laten zien)
 • Beter omgaan met verdriet
 • Leren omgaan met angsten
 • Ontwikkelen van zelfvertrouwen en vergroten van zelfinzicht (blij zijn met wie je bent en weten wat je kan)
 • Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak (buik- en hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid)
 • Sociale vaardigheden (jezelf durven zijn, anderen leren respecteren om wie ze zijn)
 • Omgaan met bijzondere eigenschappen (denk aan ADD, ADHD)
 • Omgaan met echtscheiding
 • Verlies en rouwverwerking (Een plek geven aan verlies kan voor een kind het verschil maken tussen stagnerend verdriet en hanteerbaar verdriet.)
 • ‘Storend’ gedrag (thuis of op school)
 • Omgaan met pesten of gepest worden
 • Omgaan met hoogsensitiviteit
 • Kindermassage

De rol van de ouders

Binnen mijn praktijk is het eerste contact meestal met de ouder(s) van het kind. Zij komen met een hulpvraag. Het is van belang dat ook het kind zelf een hulpvraag ervaart en bereid is tot verandering. Bij het coachingstraject worden de ouders betrokken. Zij kennen hun kind en gaan verder waar ik als coach stop. Ik houd de ouders op de hoogte door evaluatiegesprekken, die gedurende het traject plaatsvinden. Tijdens die gesprekken bespreek ik hoe het gaat, waar nog bijsturing gewenst is en hoe de ouders kunnen helpen in het veranderproces. Tussendoor vindt er vaak een korte terugkoppeling plaats, bijvoorbeeld na afloop van een consult met het kind.

Bel gerust

Zit jouw kind al een poosje niet lekker in z’n vel? Voel jij je als ouder onzeker of heb jij twijfels over de opvoeding of de ontwikkeling van je kind? Denk je erover om een kindercoach in te schakelen, maar heb je toch nog vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact met mij op dan kijken we samen of ik iets voor jou en je kind kan betekenen. Ik ben telefonisch of per e-mail bereikbaar. Mijn nummer is 06–28409746 of stuur een bericht naar info@beauvidacoaching.nl. Het is ook mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen tijdens het inloopspreekuur.

Back To Top