skip to Main Content
Maak Nieuwe Tradities Na Een Scheiding

Maak nieuwe tradities na een scheiding

De feestdagen komen er weer aan. Eerst Sinterklaas, daarna de Kerstdagen en ook Oud en Nieuw. Het zijn bij uitstek die dagen waarin, na een scheiding, verwachtingen en gewoontes van vroeger spanningen kunnen veroorzaken bij je kind. Voor je kind voelden de oude tradities vertrouwd en vooral de komst van een nieuwe levenspartner kan bij jouw kind een gevoel van onzekerheid en ongemak veroorzaken over hoe de feestdagen er nu uit gaan zien.

Jij kunt jouw kind helpen om dat gevoel kwijt te raken. Dat gaat in de kern om positiviteit en stabiliteit. Door positief met je kind over de nieuwe invulling van de feestdagen te praten en als ouder stabiliteit uit te stralen tijdens de feestdagen. Zo neem jij het voortouw in het maken van nieuwe tradities na een scheiding.

Iedereen heeft verwachtingen over de invulling van de feestdagen en kinderen speciaal. Het is daarom goed om in het ouderschapsplan hierover duidelijke afspraken te maken met jouw ex-partner. Neem die afspraken als uitgangspunt en neem de kinderen hierin mee. Ook als er een keer van de afspraken afgeweken moet worden.

Als vanuit het ouderschapsplan helder is hoe de afspraak rondom de feestdagen gaat zijn, dan biedt dit ook de gelegenheid om vroeg met de invulling van deze dagen te beginnen. Dat geeft je kind houvast.

In een ouderschapsplan is het gebruikelijk om niet alleen een verdeling van de feestdagen op te nemen, maar ook dat er jaarlijks wordt gewisseld, qua feestdagen. Dit zorgt ervoor dat je niet altijd je kind wel met Oud en Nieuw hebt en bijvoorbeeld nooit met de Kerstdagen. Dat vergt wat goede wil en samenwerking tussen jou en je ex-partner, maar is voor je kind het beste.

Daarnaast kun je er ook voor kiezen om feestdagen op een alternatieve dag te vieren. Als jij aandacht besteedt aan het Sinterklaasfeest, ondanks dat je kind op 5 december niet bij je was, dan heeft dat een positief effect op jouw kind (en waarschijnlijk ook op jezelf).

Het leven van jou en van je kind verandert na een scheiding en je legt jezelf een hoop druk op als je de feestdagen na de scheiding exact wilt invullen als daarvoor. Probeer niet om de feestdagen hetzelfde te laten zijn, als ze vroeger waren: dat zijn ze niet, en je kind voelt dat. Dat betekent niet dat je niet dezelfde dingen kunt doen, waar jij of je kind van houdt. Pas ze op een nieuwe en andere manier in in de nieuwe situatie. Daar kun je jouw kind heel goed bij betrekken: door te focussen op de gezellige tijd die je met elkaar doorbrengt, is er minder ruimte voor teleurstelling over het verlies van oude tradities.

Tenslotte: wees niet te streng voor jezelf. Na een scheiding kan het ook voor jou moeilijk zijn om je een voorstelling te maken van vrolijke feestdagen. Ook jij moet je weg zien te vinden en hebt misschien helemaal geen zin om na te denken over de feestdagen, laat staan te overleggen met je ex-partner. Maar ga die uitdaging niet uit de weg. Begin vroeg, heb aandacht voor je kind en kijk naar de toekomst.

Back To Top