skip to Main Content

Mijn visie & missie

Kinderen van nu groeien op in een wereld waarin het veelal draait om prestaties en verwachtingen. Een wereld waarin veel wordt gedeeld en waarin grenzen vervagen. Waar aanzien, ego, competitie en materie belangrijk zijn. Iedereen moet ergens bij horen, ergens heel goed in zijn of tenminste iets hebben bereikt. Het voldoen aan verwachtingen en eisen van de buitenwereld zorgt ervoor dat mensen overbelast raken, omdat ze niet opgewassen zijn tegen de druk en niet kunnen functioneren vanuit wie ze in de kern zijn. En dat gaat ten koste van het welzijn en welbevinden van kinderen, jongeren en hun ouders.

Het is mijn visie dat kinderen en jongeren vrij van vooroordelen, angsten en verwachtingen moeten kunnen opgroeien; dat ze zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen vanuit hun innerlijke kwaliteiten en eigenschappen. Gewoon vanuit wie ze zijn.

Mijn missie is om kinderen zonder oordeel, met een open blik en respect te helpen, door samen op zoek te gaan naar wie ze zijn en naar wat ze kunnen: hun eigen unieke kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Daarbij zal ik hen steeds dezelfde belangrijke en waardevolle boodschap meegeven:

"Je bent goed zoals je bent!"
Back To Top