skip to Main Content
Toenemende Druk In De Jeugdzorg

Toenemende druk in de Jeugdzorg

Je hoeft het nieuws maar een beetje te volgen om gehoord te hebben over de toenemende druk binnen de jeugdzorg in Nederland. Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt stijgt, de duur van de zorg stijgt en ook de wachttijd voordat een jongere daadwerkelijk zorg ontvangt, stijgt. Dit is een zorgelijke situatie, met name ook omdat vanuit de hulpverleners binnen de jeugdzorg steeds meer wordt aangegeven, dat de kwaliteit van zorg hieronder heeft te lijden.

Ik denk dat kindercoaches in Nederland hierin een rol zouden kunnen vervullen. Hiermee bedoel ik zeker niet, dat kindercoaches ook de zorg kunnen verlenen, die professionals uit bijvoorbeeld de jeugdhulp verzorgen. Integendeel: die professionaliteit ligt binnen de jeugdzorg, niet bij een kindercoach.

De rol die ik bedoel, kijkt naar de periode van wachten totdat de daadwerkelijke jeugdzorg op gang kan komen en kijkt naar het gezin waar de jongere onderdeel van uitmaakt. Tijdens die periode kan een kindercoach ondersteuning bieden aan de jongere zelf en aan het systeem waarin hij of zij functioneert. Het zorgt voor een uitlaatklep voor het kind en voor ouders; het maakt het wellicht net even makkelijker om die periode door te komen. Als kindercoach bied je een luisterend oor, herkenning en erkenning, spiegel je woorden en gedachten en bied je advies om het kind of de ouders sterker in hun schoenen te laten staan.

Goede en snelle hulpverlening in de jeugdzorg staat wat mij betreft terecht hoog op de agenda. Ik hoop van harte dat de druk op de professionals in de jeugdzorg de komende tijd omlaag gaat en zij de kwaliteit en snelheid kunnen leveren, die zij voorstaan. Als ik, als kindercoach, mijn steentje kan bijdragen omwille van het kind en omwille van de ouders, dan hebben we al een stukje gewonnen. En wellicht, wellicht, zorgt het voor een sneller proces naar een gezonde balans, waarbij het kind is geholpen.

Back To Top