skip to Main Content

Annulering van een afspraak

Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij annuleringen op kortere termijn wordt het consult in rekening gebracht.

Tarieven

Bedragen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Kindermassage in combinatie met coaching

Indien kindermassage toegepast wordt in combinatie met een coachingstraject, dan gelden de tarieven die horen bij coaching à € 65,- per uur per sessie.

Vergoedingen

Coaching en massage worden niet door zorgverzekeraars vergoed. Wel kunnen de kosten voor coaching als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse belastingaangifte worden opgevoerd. Daarnaast kunnen de kosten voor massage en coaching als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Algemene Voorwaarden

Op de tarieven zijn de Algemene Voorwaarden van Beau Vida Coaching van toepassing.

Privacyverklaring

Wil je weten hoe ik met je privacy om ga, klik dan hier.

Eerstelijnszorg

Kindercoaching bevindt zich in de eerste lijn van zorg. Iedere ouder kan zonder verwijzing een beroep doen op de kindercoach.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt en heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. Dit staat in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Als lid van Stichting Adiona is Beau Vida Coaching aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van Quasir en Stichting Zorggeschil en voldoet daarmee aan de eis zoals die door de WKKGZ verplicht is gesteld.

Mocht je een klacht hebben

Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om jouw kind goed te begeleiden. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, dan kun je deze altijd bij me melden. Wil je hierbij graag een onafhankelijk persoon inschakelen, dan kun je terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Meer informatie vind je in de klachtenprocedure.

Back To Top