skip to Main Content

Beau Vida Coaching hanteert de volgende werkwijze:

Het coachen van kinderen is maatwerk. Hoeveel tijd hiervoor nodig is, hangt van het kind en de hulpvraag af. Een algemene richtlijn is vier tot maximaal twaalf sessies. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Na het kennismakingsgesprek besluit je of je bij Beau Vida Coaching een coachingstraject wilt starten. Het is dan handig dat je ook mijn Algemene Voorwaarden leest. Zo ben je goed voorbereid en kun je een weloverwogen keuze maken.

Stap 1 | Kennismakingsgesprek

De eerste kennismaking is een oriënterend gesprek, om samen vast te stellen of ik als kindercoach wat kan betekenen voor jouw kind en voor jou als ouder. Na het kennismakingsgesprek kun je besluiten of je inderdaad een coachingstraject bij mij wilt starten. Vervolgens kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvang je een informatiepakket, waaronder een intakeformulier. Deze ontvang ik graag twee dagen voordat het intakegesprek plaatsvindt retour, zodat ik me goed kan voorbereiden.

Telefonisch of via Skype | Maximaal 30 min. | Of persoonlijk tijdens het inloopspreekuur | Gratis en vrijblijvend

Stap 2 | Intakegesprek

Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders. Aan de hand van het ingevulde intakeformulier bespreken we uitgebreid wat de hulpvraag is en maken we deze concreet. Daarnaast is het belangrijk om tijdens het intakegesprek vast te stellen wat jij voor jouw kind wilt bereiken.

Locatie op afspraak | 60 minuten | Met beide ouders | Akkoord? Dan begint het coachingstraject

Stap 3 | Coachingstraject

Als kindercoach hecht ik grote waarde aan veiligheid, vertrouwen en respect. In mijn werkwijze staan deze waarden dan ook altijd voorop. Met een kind dat zich bij mij veilig en gerespecteerd voelt, kan ik snel een vertrouwensband opbouwen. Veiligheid zorgt ervoor dat een kind zich kan ontspannen, plezier ervaart tijdens de sessies en met een fijn gevoel naar huis gaat. Tijdens de eerste sessie ga ik kennismaken met jouw kind en start ik met het werken aan de vertrouwensband. Ook ga ik met jouw kind op zoek naar de hulpvraag en antwoorden die in het kind zelf zitten. In de volgende sessies onderzoek ik hoe het probleem door jouw kind wordt beleefd en werken wij samen toe naar oplossingen. Hierbij maak ik gebruik van verschillende methodieken waaronder creatieve werkvormen, activiteiten buitenshuis, spelvormen, gesprekken en bewegingsoefeningen of ideeën die het kind zelf bedenkt om tijdens de sessies te doen. In mijn praktijk zijn veel materialen waaronder speelgoed aanwezig die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Na 3 sessies volgt er een tussentijds gesprek met de ouders om de verdere invulling van het coachingstraject te bespreken. Soms kan het zinvol zijn om ook contact te hebben met de school van jouw kind. Mocht tijdens het coachingstraject blijken dat je kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan ik adviseren om een ander traject te volgen. Dat kan een doorverwijzing betekenen naar een arts, psycholoog of anderszins.

Locatie praktijk | 60 minuten | Alleen met het kind | 1x per week | 4 tot 12 sessies

Stap 4 | Evaluatiegesprek

Wanneer jouw kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem ronden we het coachingstraject op een leuke manier af en vindt er met de ouder(s) een evaluatiegesprek plaats.

Locatie praktijk | 60 minuten | Alleen met de ouders of ouders samen met het kind

Stap 5 | Nazorg

Na een aantal maanden plan ik graag nog een afspraak voor een nazorgsessie om te horen hoe het gaat.

Locatie praktijk | 60 minuten | Voor ouders en kind | 6 tot 9 maanden na de evaluatie | Gratis en vrijblijvend

Back To Top